KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Andersen  Srokosz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej w Katowicach (dalej: Andersen) oraz Andersen Matyka i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie (dalej: Andersen). Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez Andersen w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, wskazanych przez Ciebie danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu zatrudnienia jest ciążący na Andersen obowiązek prawny wynikający z przepisów Kodeksu pracy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem Twojej kandydatury. W pozostałym zakresie podstawą przetwarzania jest wyłącznie Twoja dobrowolna zgoda, gdyż tylko od Ciebie zależy, jakie dane przekażesz nam w swojej aplikacji.

3. Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne. Zostaną one usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji.

4. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Andersen pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Andersen innym odbiorcom takim jak podmioty świadczące usługi rekrutacji, firmy ochroniarskie, zarządcy biura oraz dostawcy usług i rozwiązań IT dla Andersen.

5. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo otrzymania od Andersen kopii Twoich danych osobowych.

6. Masz też prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed cofnięciem.

7. Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

8. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.