Doradztwo dla pracodawców

Pandemia i pogłębiający się niedobór wykwalifikowanych pracowników zmieniły rynek pracy. Przy sztywnych harmonogramach pracy i modelach wynagrodzeń przyciąganie talentów staje się coraz trudniejsze. Różnorodność, integracja, praca hybrydowa, satysfakcja pracowników, ochrona danych i cyberbezpieczeństwo to kolejne ważne kwestie dla pracodawców.

Globalizacja gospodarki powoduje, że w wielu firmach codziennym zadaniem staje się zatrudnianie cudzoziemców lub też delegowanie ich do pracy za granicą. Brak szybko wdrażanych zmian w przedsiębiorstwie może owocować poszukiwaniem nowego miejsca pracy, dlatego w Andersen w Polsce stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół zajmujący się doradztwem dla pracodawców.

Nasze usługi dla pracodawców to nie tylko codzienna pomoc w zakresie prawa pracy i podatków, ale także praktyczne rozwiązania związane z ubezpieczeniem społecznym, wdrażaniem firmowych procedur czy wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych. We współpracy z biurami Andersen na całym świecie jesteśmy partnerem naszych klientów w licznych międzynarodowych projektach związanych z zarządzaniem polityką zatrudnienia.