Spory i postępowania w zakresie cen transferowych

Organy podatkowe kładą coraz większy nacisk na kontrole rozliczeń w transakcjach wewnątrzgrupowych. Także podatnicy dążą do możliwie najlepszego zabezpieczenia się przed ryzykiem cen transferowych wnioskując o uprzednie porozumienia cenowe. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Ministrem Finansów oraz organami podatkowymi. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie Klientów podczas kontroli, których celem są transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi,
  • prowadzenie procedury odwoławczej od decyzji organów podatkowych przed organami drugiej instancji oraz sądami administracyjnymi,
  • wnioskowanie w imieniu Klientów o uprzednie porozumienia cenowe (APA) oraz reprezentowanie w toku całego postępowania.