Zachęty podatkowe na nowe inwestycje (SSE)

Zwolnienie podatkowe na inwestycje realizowane w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), a teraz także w innych miejscach w kraju na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji są jednym z najbardziej atrakcyjnych narzędzi przyciągających inwestorów realizujących nowe przedsięwzięcia w Polsce. Inwestorzy korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego w zakresie zysków wygenerowanych w strefie lub na terenie objętym decyzją o wsparciu nowej inwestycji. Andersen świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz podmiotów chcących rozpocząć korzystanie z tej zachęty podatkowej w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz już działających w oparciu o posiadane zezwolenia strefowe oraz decyzje o wsparciu.

Wspomagamy klientów na każdym etapie dokonywania inwestycji z wykorzystaniem zwolnienia podatkowego, począwszy od fazy planowania oraz uzyskiwania decyzji o wsparciu, przez proces inwestycyjny, a skończywszy na rozliczaniu zwolnienia podatkowego w strefie w oparciu o decyzje o wsparciu oraz wcześniej wydawane zezwolenia strefowe. W szczególności nasza oferta obejmuje:

 • pomoc w procesie ubiegania się o decyzję o wsparciu oraz ustalaniu warunków zawartych w decyzji,
 • planowanie i symulację korzyści związanych z działalnością strefową,
 • doradztwo w zakresie prawnych i podatkowych aspektów związanych z procesem inwestycyjnym, w tym w zakupie gruntów strefowych,
 • pomoc w zakresie podziału ponoszonych wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane,
 • doradztwo w zakresie podziału przychodów i kosztów na podlegające opodatkowaniu oraz podlegające zwolnieniu z opodatkowania,
 • modelowanie rozliczeń w podmiotach posiadających lokalizacje objęte oraz nieobjęte zwolnieniem z uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych,
 • dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej i wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę,
 • ustalanie limitu pomocy publicznej oraz monitorowanie poziomu jego wykorzystania,
 • analizę ryzyk związanych z prowadzeniem działalności strefowej oraz możliwości ich minimalizacji,
 • rozstrzyganie bieżących kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi w związku z działalnością prowadzoną w oparciu o zezwolenie strefowe lub decyzję o wsparciu,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów nakierowanych na przybliżenie zasad prowadzenia działalności na terenie SSE i dokonywania rozliczeń z tym związanych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi.