Doradztwo podatkowe

  • Zapewniamy instytucjom, rodzinom i osobom prywatnym kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatku CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości oraz od czynności cywilnoprawnych.
  • Przygotowujemy deklaracje podatkowe dla trustów i spółek osobowych.
  • Doradzamy w sprawach dotyczących transgranicznego opodatkowania dochodów osobistych inwestorów, przedsiębiorców, menadżerów i pracowników. Doradzamy w opodatkowaniu dochodów zagranicznych (m.in. CFC, secondment) oraz opodatkowania exit tax.
  • Opracowujemy szczegółową strategię przeniesienia zmiany rezydencji podatkowej klienta zagranicznego do Polski i na odwrót.
  • Pomagamy w kwestiach podatkowych podczas reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw rodzinnych (łączenia, podziały, przekształcenia spółek).
  • Doradzamy podczas transakcji zbywania pakietu udziałów w polskiej spółce, w tym negocjujemy warunki transakcji z nowym inwestorem, między innymi z funduszami Private Equity.