Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

Doświadczenie Andersen w zakresie fuzji i przejęć obejmuje pełen zakres transakcji krajowych jak i zagranicznych na rynku instytucji publicznych i podmiotów prywatnych włączając w to restrukturyzację przedsiębiorstw oraz finansowanie. Nasi prawnicy specjalizują się w negocjacjach i przygotowaniu wszelkiego rodzaju umów przejęć. Posiadamy także doświadczenie w organizowaniu i koordynowaniu transakcji due diligence.

W ramach projektów M&A naszym klientom proponujemy:

 • przeglądy typu due diligence w obszarze podatkowym,
 • oszacowanie wartości i wyceny przedsiębiorstwa,
 • weryfikację podatkową transakcji nabycia i zbycia przedsiębiorstw,
 • wsparcie w negocjacjach
 • przeprowadzenie analiza sytuacji podatkowej i bilansowej spółek zaangażowanych w dany etap restrukturyzacji,
 • przeprowadzenie analizy konsekwencji podatkowych danego etapu restrukturyzacji w zakresie podatku CIT i podatku VAT,
 • oszacowanie korzyści podatkowej uzyskanej w związku z restrukturyzacją,
 • przeprowadzenie analizy przedstawionego uzasadnienia biznesowego transakcji pod kątem ryzyka zastosowania do planowanych restrukturyzacji przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR),
 • przygotowanie pisemnego podsumowania w zakresie konsekwencji podatkowych i sposobu oszacowania korzyści podatkowych.

Wybrane przykłady doświadczenia Andersen w zakresie doradztwa podatkowego przy procesach restrukturyzacyjnych:

 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa projektowego, tj. doradztwo prawne i podatkowe w zakresie podziału przez wydzielenie oraz przeprowadzenie tych działań,
 • doradztwo prawne i podatkowe dla spółek z wiodącej europejskiej grupy gospodarowania odpadami w procesie łączenia spółek,
 • przygotowanie raportu due diligence jednego z większych centrów handlowych w Warszawie na wniosek potencjalnego nabywcy, analiza wszystkich umów leasingu zawartych przez centrum handlowe,
 • doradztwo prawne dla potencjalnego nabywcy – wiodącego producenta taśm produkcyjnych dla górnictwa i energetyki, w tym przygotowanie prawnego due diligence,
 • pomoc w nabyciu polskiej firmy inżynieryjnej z siedzibą w Katowicach przez firmę specjalizującą się w inżynierii; usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla firmy w tym przygotowanie raportu due diligence, który był podstawą do negocjacji prowadzonych w ramach zakupu przez naszą firmą inżynierską,
 • kompleksowe przygotowanie transakcji pod względem prawnym i podatkowym zbycia na rzecz zagranicznego inwestora branżowego pakietu udziałów producenta opakowań i surowców do ich produkcji.