Szkolenia i warsztaty

Szkolimy pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmach. Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb klienta. Podczas szkoleń omawiamy następujące zagadnienia:

  • zakres stosowania RODO i jego znaczenie w organizacji,
  • zasady przetwarzania danych osobowych  i podstawy prawne,
  • prawa osoby, której dane są przetwarzane – czyli z czym będzie się musiał zmierzyć administrator,
  • najistotniejsze obowiązki administratora danych osobowych – czyli obowiązki zarządu, HR, IT oraz  pracowników innych działów, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe,
  • powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • przekazywanie danych osobowych do państw trzecich,
  • transfer danych osobowych za granicę,
  • zgłaszanie naruszeń czyli incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
  • kontrola administracyjna i sądowa przetwarzania danych osobowych,
  • cybebezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji w organizacji.