Naruszenia RODO

Jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i w jaki sposób powiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) o naruszeniu?  Specjaliści ds. RODO w Andersen doradzają w przypadkach naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych, tzw. „wycieków” danych i zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego. Doradzamy także w kwestiach ochrony danych w trakcie prowadzonych wewnętrznie postępowań, np. FCPA, czy audyty z zakresu prawa konkurencji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych przed Prezesem UODO, jak również w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych. Zapewniamy pomoc w przypadku kontroli prowadzonych przez Prezesa UODO.