Szkolenia i warsztaty

Bogate doświadczenie ekspertów Andersen w połączeniu z indywidualnym podejściem do klienta pozwala na prowadzanie szkoleń i warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym, w dogodnym dla klienta miejscu i czasie (w siedzibie klienta, w naszych salach konferencyjnych lub podczas wyjazdowych spotkań integracyjnych).

 • Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR) – kto i kiedy musi raportować schemat podatkowy, przygotowanie i weryfikacja procedur MDR, sankcje, przykłady.
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi – uzgodnienia w zakresie cen transferowych, sporządzanie dokumentacji podatkowej, metody wyceny transakcji, wykonanie analiz porównawczych (benchmarks).
 • Zmiany w przepisach o CIT 2020 – zmiany w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi, podatek u źródła – nowe zasady, samochód w firmie – zasady rozliczeń, hipotetyczne koszty finansowania dłużnego.
 • Koszty uzyskania przychodów w CIT – najnowsze interpretacje i orzecznictwo.
 • VAT – zmiany 2020 (ulga za złe długi, biała lista podatników, mechanizm podzielnej płatności, likwidacja deklaracji VAT, nowa matryca stawek VAT, uszczelnienie systemu VAT).
 • VAT w transakcjach międzynarodowych (stosowanie stawki 0% VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, transakcje łańcuchowe, magazyn typu call-off-stock).
 • Reprezentacja czy reklama – podatkowe aspekty w świetle przepisów o VAT i CIT.
 • Różnice kursowe w ujęciu podatkowym i księgowym.
 • Jak się przygotować i bronić podczas kontroli urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej?
 • Usługi transgraniczne, odsetki, należności licencyjne i dywidendy – podatek u źródła, nowe obowiązki płatników od 2020 roku, należyta staranność, ostateczny odbiorca (beneficial owner), zwolnienia.
 • SSE – przychody i koszty w działalności strefowej, czyli jak obliczać wynik podatkowy podmiotu prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (dochód z działalności strefowej – zasady ogólne, przychody z działalności – zasady podziału, koszty działalności – alokacja, przegląd najciekawszych orzeczeń i interpretacji).
 • Zachęty podatkowe na nowe inwestycje.
 • Rozwiązania podatkowe dla pracodawców.
 • Podatkowe aspekty obrotu nieruchomościami – CIT, VAT i PCC.
 • Podatek akcyzowy w praktyce – problemy w branży paliwowej, alkoholowej i tytoniowej.
 • Podatek od nieruchomości – najczęstsze problemy w praktyce.
 • Odpowiedzialność karna skarbowa – sposoby skutecznego zarządzania ryzykiem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia lub warsztatów ściśle dostosowanych do Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o kontakt.