Podatek od nieruchomości

Kilkunastoletnie doświadczenie ekspertów Andersen w zakresie podatku od nieruchomości gwarantuje klientom wymierne korzyści. Usprawniamy rozliczenia oraz minimalizujemy ryzyko podatkowe. Proponujemy doradztwo w rozliczaniu pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Oferujemy w szczególności:

 • konsultacje w zakresie rozliczania podatku od nieruchomości (przedmiot opodatkowania, stawki podatkowe, obowiązek podatkowy, zwolnienia w podatku od nieruchomości etc.),
 • pomoc w klasyfikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania,
 • przegląd podatkowy w celu weryfikacji rozliczeń,
 • prowadzenie negocjacji i ewentualnych sporów dotyczących interpretacji przepisów z lokalnymi organami podatkowymi,
 • wsparcie postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych,
 • szkolenia w zakresie rozliczania podatku od nieruchomości.

Wybrane projekty zrealizowane przez Andersen:

 • Wsparcie w zakresie uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w tym m.in. sporządzenie wniosków o interpretację przepisów do Gminy, przygotowanie zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy publicznej, przeprowadzenie przeglądu, którego celem było ustalenie zakresu wykorzystania pomocy publicznej.
 • Przegląd polegający na ustaleniu listy środków trwałych w nowo wybudowanych zakładach produkcyjnych oraz analiza składników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jak i ich wartości.
 • Przegląd podatkowy dotyczący ustalenia możliwości uzyskania oszczędności w zakresie podatku od nieruchomości dla jednej z większych galerii handlowych w Krakowie.
 • Doradztwo w zakresie identyfikacji składników podlegających podatkowi od nieruchomości w rozbudowywanym zakładzie światowego producenta części samochodowych z siedzibą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tychach.
 • Reprezentacja lidera w branży transportowo-kolejowej w postępowaniu podatkowym dotyczącym zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.
 • Wygrana dla klienta z branży nieruchomości przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielonego przez Miasto Mysłowice w drodze Uchwały dla nowej inwestycji.