Prawo konkurencji i antymonopolowe

Doradzamy klientom we wszelkich kwestiach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, jak również analizujemy planowane transakcje oraz praktyki handlowe pod względem zgodności z obowiązującym prawem antymonopolowym oraz prawem ochrony konsumentów.

W szczególności:

  • reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji związanych z oznaczeniem przedsiębiorstw i przedsiębiorców, towarów i usług, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwego naśladownictwa, zakazów konkurencji, nieuczciwej ingerencji w stosunki umowne, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz wszelkich innych czynów nieuczciwej konkurencji,
  • doradzamy w zakresie polityki handlowej i cenowej,
  • świadczymy usługi doradcze pod kątem prawa konkurencji w zakresie zobowiązań umownych, w szczególności w odniesieniu do umów licencyjnych, dystrybucyjnych, agencyjnych i franchisingowych,
  • doradzamy przy przygotowywaniu dokumentacji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z planowanymi transakcjami, w tym przygotowujemy wnioski dotyczące kontroli koncentracji,
  • przygotowujemy tzw. programy zgodności, aby zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów prawa konkurencji,
  • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Antymonopolowym.