Kadry i płace (Payroll)

 • kalkulacja wynagrodzeń włączając w to benefit oraz potrącenia,
 • rozliczanie chorobowego oraz urlopów macierzyńskich/tacierzyńskich,
 • przygotowanie deklaracji PIT I ZUS w imieniu pracodawcy,
 • przygotowanie dokumentacji płacowo-kadrowej,
 • wprowadzenie przelewów wynagrodzeń oraz składek ZUS,
 • przygotowanie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-40),
 • przygotowanie i prowadzenie akt pracowniczych,
 • ewidencja urlopów,
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie rozliczeń wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie informacji o dochodach z innych źródeł (PIT-11).