Zgłaszanie naruszeń dla sygnalistów

Pomagamy we wdrożeniu efektywnego systemu zgłaszania nadużyć w organizacji. Oferujemy:

  • wsparcie we wdrożeniu efektywnego systemu kanałów zgłaszania nadużyć w organizacji,
  • opracowanie procedur wewnętrznych dotyczących zgłaszania i odbierania zgłoszeń o potencjalnych nieprawidłowościach,
  • weryfikacja zgodności systemu zgłaszania potencjalnych naruszeń z przepisami kodeksu pracy oraz z przepisami o ochronie danych osobowych.