Piotr Krupa

Partner

Radca prawny. Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek, fuzji, przejęć i innych przekształceń własnościowych, restrukturyzacji, a także prawa pracy.

  • doradca i negocjator w transakcjach typu M&A,
  • kieruje Zespołem Prawa Pracy, uczestniczy w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
  • doradza w ramach bieżącej obsługi prawnej spółek, przy realizacji przedsięwzięć typu joint-venture oraz znaczących projektów restrukturyzacyjnych m.in. z sektorów: energetycznego, metalowego, hutniczego, budowy maszyn, infrastrukturalnego, budowniczego, górniczego oraz motoryzacyjnego,
  • szef zespołu zajmującego się projektami w zakresie badania prawnego podmiotów gospodarczych (legal due diligence),
  • doradza inwestorom zagranicznym przy tworzeniu spółek lub oddziałów, w bieżącej działalności tych podmiotów w Polsce oraz realizacji i finansowaniu projektów inwestycyjnych,
  • świadczy usługi doradcze podmiotom z sektora technologicznego, obejmującego twórców oprogramowania, firmy informatyczne oraz liderów rynku projektowego w Polsce,
  • doradca w zakresie pozyskiwania środków na rynkach kapitałowych oraz poprzez zawieranie umów faktoringowych i podobnych oraz realizacji programów opcji menedżerskich i pracowniczych.