Spółki i prawo korporacyjne

Radcowie prawni i adwokaci Andersen od kilkunastu lat specjalizują się w prawie spółek. Doradzamy specjalizują się przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach procesów restrukturyzacji grup kapitałowych czy holdingów. Prowadzimy badania sytuacji spółek pod względem prawnym i podatkowym. Nasze doświadczenie obejmuje opracowywanie, wdrażanie, negocjowanie optymalnych dla klientów struktur transakcji związanych ze zmianami właścicielskimi (transfery akcji lub udziałów, przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub poszczególnych składników majątkowych). Doradzamy także przy wyborze finansowania przedsięwzięć biznesowych. Razem z Działem Doradztwa Podatkowego doradzamy w opracowywaniu optymalnych z punktu widzenia podatkowego rozwiązań dla struktur przedsięwzięć gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Prawnicy Andersen świadczą usługi w zakresie:

  • zakładania spółek, ich przekształcania, łączenia, podziału i likwidacji,
  • obsługi władz spółek (posiedzenia, projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy),
  • prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych,
  • corporate governance oraz obowiązków informacyjnych w  przypadku spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
  • rozwiązywania sporów między wspólnikami,
  • opracowywania regulaminów spółek kapitałowych,
  • przygotowywania planów motywacyjnych dla pracowników i członków zarządu spółek publicznych (opcje menadżerskie),
  • zakładania w Polsce oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych, stowarzyszeń i fundacji.