Planowanie i strukturyzacja rozliczeń w zakresie cen transferowych

Dla zapewnienia zgodności z zasadą ceny rynkowej istotne jest odpowiednie zaplanowanie i ukształtowanie struktury transakcji oraz zasad rozliczeń w taki sposób, aby nie budziły one zastrzeżeń organów podatkowych w żadnym z krajów, gdzie ulokowane są jednostki powiązane. Wspomagamy naszych Klientów w tym procesie oferując:

  • planowanie struktury rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz polityki cen transferowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w obszarze cen transferowych,
  • pomoc w opracowaniu procedur bieżącego zarządzania ryzykiem cen transferowych,
  • doradztwo w zakresie alokacji dochodów zakładu (permanent establishment),
  • audyty w zakresie rozliczeń z podmiotami powiązanymi.