Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ordynacji Podatkowej regulujące obowiązkowe raportowanie tzw. schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR). Biorąc pod uwagę nieostre brzmienie przepisów, a w konsekwencji możliwość uznania za schemat podatkowy licznych transakcji i działań realizowanych przez podatników w toku działalności gospodarczej, rekomendujemy naszym klientom uwzględnienie przepisów MDR w trakcie planowania przyszłych działań, które mogą skutkować powstaniem obowiązku raportowania.

Andersen świadczy usługi w zakresie realizacji obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • warsztaty praktyczne na temat obowiązków MDR, w tym omówienie czym jest schemat podatkowy, kto jest zobowiązany do raportowania i co powinna zawierać procedura wewnętrzna,
  • przygotowanie procedury MDR we współpracy ze wskazanymi komórkami organizacyjnymi spółki,
  • wsparcie merytoryczne oraz techniczne w przygotowaniu i przesłaniu zgłoszeń MDR-1, MDR-2, MDR-3 oraz MDR-4.

Dział Doradztwa Podatkowego Andersen opracował metodologię działań dotyczących raportowania MDR. Zapraszamy do kontaktu.