Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Celem kadry zarządzającej jest ograniczenie ryzyka gospodarczego oraz zabezpieczenie się przed jego skutkami. Dzięki nam nasi klienci mający „świadomość podatkową” skutecznie budują procedury zarządzania ryzykiem podatkowym w swoich firmach w oparciu o wiedzę, przemyślane procedury i narzędzia, w tym systemy informatyczne. Zmienność i złożoność przepisów podatkowych, błędy ludzkie, profiskalne podejście urzędników sprawiają, że w praktyce trudno jest uniknąć ryzyka finansowego związanego ze stosowaniem prawa podatkowego (sankcje, odsetki karne), a czasami odpowiedzialności karnej (na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego czy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych). Procedury podatkowe przygotowane przez ekspertów Andersen mają na celu

 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie procedur wewnętrznych,
 • określenie zakresu ich obowiązków,
 • świadome kierowanie rozwojem ich wiedzy,
 • opracowanie i wdrożenie dobrej komunikacji pomiędzy działem finansowym, a innymi działami w przedsiębiorstwach, pozwalającej na kontrolę podejmowanych decyzji podatkowych oraz
 • zarządzanie bazami wiedzy w celu oszczędności czasu i kosztów (efektywne wykorzystanie dostępnych danych)
 • wdrażanie procedur w zakresie MDR.

Wybrane projekty zrealizowane przez Andersen:

 • Kompleksowa obsługa podatkowa największego przewoźnika kolejowego w Polsce w zakresie procedur MDR, w tym analiza dokumentów, wskazanie zdarzeń podlegających raportowaniu, przygotowanie procedur, wsparcie merytoryczne oraz techniczne w przygotowaniu zgłoszeń MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4, przygotowanie projektów oświadczeń, zawiadomień pisemnych, które są wymagane względem Promotora, Korzystającego i Wspomagającego, a także spotkania podsumowujące i warsztatowe dla pracowników spółki.
 • Przygotowanie procedury AML dla jednej z wiodących firm w Polsce z branży nieruchomościowej.
 • Przygotowanie procedury KKS dla jednej z największych firm w Polsce z sektora petrochemicznego.
 • Przygotowanie procedur podatkowych (VAT, CIT, TP, Akcyza, itp.).
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych dotyczących spraw związanych z programem motywacyjnym dla najwyższej kadry kierowniczej, jak i wybranych pracowników w jednej z największych firm budowlanych w Polsce.
 • Przygotowanie procedury dotyczącej funkcjonowania nowo wprowadzonych instrumentów finansowych  w dużej spółce notowanej na GPW.