Doradztwo dla kadry zarządzającej

Wynagrodzenia kadry zarządzającej zazwyczaj wiążą się ze specyficznymi kwestiami w zakresie prawa i podatków. Zespół Andersen w Polsce pomaga ustalić oraz zaplanować optymalną strukturę wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych, w oparciu o bezpieczeństwo biznesu oraz ich indywidualne potrzeby.

Nasze wsparcie obejmuje:

  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia, pakietów świadczeń po zakończeniu stosunku pracy (odprawy pieniężne, benefity).
  • Pomoc prawną w zakresie ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu.
  • Doradztwo dotyczące programów motywacyjnych lub opcji
    na akcje.
  • Konsultacje przy zmianie rezydencji podatkowej.
  • Wsparcie podczas kontroli oraz doradztwo w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych (white collars crimes).
  • Rozliczenia podatku PIT.