Dokumentacje cen transferowych

Zakres koniecznych do przygotowania dokumentacji podatkowych na przestrzeni ostatnich lat uległ znacznemu poszerzeniu. Sporządzenie zgodnej z przepisami i kompletnej dokumentacji jest kluczem dla zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze cen transferowych. Dla naszych Klientów realizujemy kompleksowe projekty w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowych obejmujące:

 • Przygotowywanie dokumentacji podatkowych dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z przepisami ustaw podatkowych oraz wytycznymi OECD, w tym:
  – dokumentacji local file
  – dokumentacji master file
  – raportów country-by-country
  – raportów wymaganych przez polskie organy (CIT-TP / TP-R).
 • Analiza dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Klienta w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi – wskazanie ryzyk podatkowych oraz opracowanie rozwiązań minimalizujących te ryzyka.
 • Szkolenia zmierzające do przygotowania personelu Klienta do samodzielnego przygotowania dokumentacji podatkowych.