Audyty compliance i compliance due diligence

Przeprowadzamy audyty compliance mające na celu zweryfikowanie obowiązujących w danej organizacji procedury pod kątem ich efektywności i skuteczności działania.

Dzięki współpracy prawników, doradców podatkowych i księgowych jesteśmy w stanie zweryfikować procedury księgowe i finansowe pod kątem m.in. ryzyka potencjalnego konfliktu interesów, ryzyka sprzeniewierzenia majątku przedsiębiorstwa oraz  zgodności z przepisami prawa podatkowego.

Przeprowadzamy również  badania compliance due diligence spółek w ramach procesów M&A, w czasie których identyfikowane  jest ryzyko braku zgodności w tym ryzyka sporów z regulatorem.