Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Świadczymy kompleksowe usługi podczas wdrażania regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, między innymi:

  • opracowanie procedur AML,
  • projektowanie procesów weryfikacji klientów (KYC),
  • przeprowadzanie szkoleń oraz audytów dotyczących przestrzegania procedur AML,
  • doradztwo podczas kontroli regulatorów w zakresie AML,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed GIIF w przedmiocie nałożenia kary oraz w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych.