Reprezentacja przed sądami administracyjnymi (NSA i WSA) w sprawach podatkowych i celnych

W dziedzinie reprezentacji klientów w sprawach podatkowych i celnych przed sądami administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Kilkunastoletnia praktyka doradców Andersen w tego typu sprawach przejawia się w naszej skuteczności i efektywności. Nasi klienci wracają do nas z nowymi i coraz to bardziej skomplikowanymi sprawami, niemniej staramy się realnie i rzetelnie oceniać szanse na wygraną, aby oszczędzić czas i finanse.

Usługi Andersen obejmują:

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przez Izbami Skarbowymi i Celnymi zmierzającymi do uchylenia lub zmiany decyzji wydanej w I instancji,
  • przygotowywanie i składanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje Izb Skarbowych i Celnych, jak również przygotowywanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie klientów przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.