Podatek akcyzowy

Częste nowelizacje i niejednolite interpretacje przepisów o podatku akcyzowym dokonywane przez organy podatkowe sprawiają, że rozliczenia podatkowe z tytułu akcyzy w Polsce są skomplikowane i rodzą wysokie ryzyko sporu z organami podatkowymi. Eksperci Andersen posiadają wiedzę i doświadczenie, które w skuteczny sposób pozwalają klientom na bezpieczne prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania wyrobów akcyzowych i obrotu tymi wyrobami. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • bieżące doradztwo przy rozliczaniu podatku akcyzowego,
  • sporządzanie procedur postępowania dla pracowników zajmujących się rozliczaniem podatku akcyzowego zmierzających do ograniczania ryzyka podatkowego związanego z obrotem wyrobami akcyzowymi,
  • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyka zaległości podatkowych oraz usprawnienie procedur dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego,
  • pomoc przy rejestracji dla celów podatku akcyzowego w Polsce, zakładaniu składów podatkowych, uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, czy podmiot pośredniczący,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych ubieganiem się o zwrot nienależnie pobranego podatku,
  • reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych prowadzonych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
  • opracowywanie wniosków o indywidualne interpretacje przepisów odnoszących się do podatku akcyzowego,
  • weryfikacja umów handlowych pod kątem obowiązujących przepisów o podatku akcyzowym.