Spory sądowe i arbitraż

Radcowie prawni i adwokaci Andersen posiadają wieloletnie doświadczenie we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych. Prowadzimy negocjacje, mediujemy, na życzenie klienta staramy się doprowadzić do zawarcia ugody lub w inny sposób rozwiązać sytuację bez wszczynania sporu sądowego (alternative dispute resolution). Nasze doświadczenie procesowe obejmuje zarówno prowadzenie sporów o niewielkim stopniu złożoności (gdzie konieczna jest optymalizacja kosztów), jak i skomplikowanych, wieloetapowych procesów o wielomilionowej wartości, wymagających przygotowania złożonej strategii procesowej. Występujemy przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie postępowań arbitrażowych, w szczególności przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Nasza praktyka obejmuje:

  • postępowania sądowe przed wszystkimi instancjami, w tym postępowania nakazowe, upominawcze (w tym elektroniczne – tzw. e-sąd), naprawcze, upadłościowe, oraz inne o charakterze gospodarczym,
  • inne postępowania cywilne, np. o ochronę dóbr osobistych,
  • negocjacje zmierzające do zawarcia ugody pozasądowej, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku; przygotowanie kompleksowej ugody pozasądowej,
  • postępowania karne, karne gospodarcze i karne skarbowe,
  • postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczącymi potencjalnych sporów oraz analiz ryzyka ich prowadzenia.