Dawid Mielcarski

Partner

Adwokat. Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Doradza Klientom również w zakresie ESG. W obszarze jego praktyki znajduje się prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe („white- collar crime”) oraz procesy sądowe.

  • zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, bierze udział w przygotowaniu inwestycji w postaci składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych, tworząc i negocjując umowy, jak i biorąc udział w postępowaniach administracyjnych,
  • reprezentuje Klientów w toku kontroli organów administracji publicznej, w tym organów ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem WIOŚ), jak również w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi, dotyczących nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, jak również cofnięcia, stwierdzenia wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwoleń i zezwoleń administracyjnych;
  • doradza przedsiębiorcom w zakresie zgodności ze standardami ESG
  • przygotowuje dla Klientów procedury postępowania na wypadek kontroli organów publicznych (organy ścigania, inspekcja ochrony środowiska);
  • reprezentuje Klientów z branży odpadowej, developerskiej, hutniczej, motoryzacyjnej podczas procesów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również przed Sądem Najwyższym;
  • obrońca w sprawach karnych (karnych gospodarczych) oraz karnoskarbowych, działa również jako pełnomocnik pokrzywdzonych (w szczególności spółek prawa handlowego);
  • autor licznych artykułów i publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami;
  • prowadzi szkolenia m.in. z zakresu procedur postępowania w przypadku kontroli organów publicznych (w szczególności organów inspekcji ochrony środowiska)