Tomasz Srokosz

Partner

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Koordynator Litigation and Arbitration Service Line w Andersen Europe. Jest cenionym specjalistą w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

  • jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, doradza w złożonych postepowaniach sądowych i arbitrażowych oraz reprezentuje firmy w sporach gospodarczych prowadzonych wg reguł ICC i FIDIC, w tym w arbitrażu inwestycyjnym (ICSID i Uncitral),
  • reprezentuje klientów w procesach inwestycyjnych, począwszy od badania due diligence nieruchomości, przez opracowanie modelu finansowego, aż  po ich realizację,
  • doradza przy przedsięwzięciach z zakresu gospodarki komunalnej w szczególności w sprawach środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych,
  • doradza podmiotom publicznym, partnerom prywatnym, koncesjonariuszom, przy zawieraniu umów PPP obejmujących także transakcje nieruchomościowe,
  • autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów prasowych,
  • prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych,
  • członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz Bussines Center Club
  • ekspert Forum Liderów PPP