Tomasz Srokosz

Partner

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Jest cenionym specjalistą w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

  • doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych,
  • doradza podmiotom publicznym, partnerom prywatnym, koncesjonariuszom, przy zawieraniu umów PPP,
  • reprezentuje klientów w procesach inwestycyjnych w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego,
  • jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, a także sądami arbitrażowymi,
  • autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów prasowych dotyczących gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji,
  • prelegent oraz uczestnik konferencji poświęconych m.in. problemom PPP, gospodarki komunalnej, prawa wodnego i zamówień publicznych,
  • członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.
  • ekspert Forum Liderów PPP