Nieruchomości i prawo budowlane

Prawnicy Andersen doradzają krajowym i zagranicznym inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym: deweloperom, firmom budowlanym, właścicielom nieruchomości, podmiotom finansującym inwestycje, generalnym wykonawcom oraz zarządcom nieruchomości.

Zespół ds. nieruchomości i prawa budowlanego Andersen doradza klientom w następującym zakresie:

  • w transakcjach nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania i sprzedaży nieruchomości (umowy przedwstępne, warunkowe, ustanawianie zabezpieczeń rzeczowych, służebności),
  • w transakcjach najmu, zarządzania nieruchomościami, rozliczeń z najemcami, wynajmu zwrotnego oraz innych formach finansowania,
  • w projektach dotyczących budownictwa mieszkaniowego, hoteli, obiektów przemysłowych i biurowych, magazynów, sklepów i centrów handlowych,
  • w komercjalizacji obiektów nieruchomości, sporządzaniu i negocjacji umów najmu, zarządzaniu nieruchomościami,
  • w rozliczeniach podatkowych transakcji,
  • w negocjacjach umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych,
  • w zagrożeniach podczas realizacji inwestycji (niewypłacalność, spory sądowe),
  • w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie, zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości,
  • w doradztwie w procesie budowlanym przy projektach greenfield,
  • w kwestiach dotyczących reprywatyzacji oraz odzyskiwania majątku położonego na terenie Polski przez poprzednich właścicieli, w przeprowadzeniu analiz stanu prawnego nieruchomości (ustalenie tytułu prawnego, obciążeń prawami na rzecz osób trzecich – np. w przypadku ryzyka powstania roszczeń reprywatyzacyjnych).