Ochrona danych osobowych w Działach HR

Doradzamy pracodawcom jak wdrożyć i utrzymać system ochrony danych osobowych w organizacji, jakie procedury wprowadzić oraz jakie środki techniczne i organizacyjne podjąć, aby spełnić wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Nasze wsparcie obejmuje:

  • Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych od rekrutacji, poprzez onboarding i zatrudnienie po archiwizację danych byłych pracowników.
  • Wsparcie w przypadku wykrycia incydentu/naruszenia bezpieczeństwa danych.
  • Doradztwo w zakresie transferu danych osobowych do odbiorców w innych krajach, np. do centrali czy centrów usług wspólnych – share service centers.
  • Audyty ochrony danych osobowych i systemów cyberbezpieczeństwa.
  • Reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UODO, w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych.
  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i wparcie wewnętrznych Compliance Officerów.
  • Szkolenia i warsztaty dla członków zarządów, działów HR, IT, managerów mających dostęp do danych osobowych pracowników.