Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek

Eksperci Andersen posiadają kilkunastoletnią praktykę w zakresie łączenia, podziału i przekształceń spółek w ramach procesów restrukturyzacji grup kapitałowych czy holdingów.

Doradzamy w zakresie:

  • przeprowadzania transakcji przekształcenia, łączenia, podziałów i likwidacji spółek,
  • sprawdzenia stanu prawnego i faktycznego spółek przed dokonaniem transakcji (analizy due diligence),
  • tworzenia i likwidacji oddziałów spółek polskich oraz zagranicznych, tworzenia oraz likwidacji przedstawicielstw podmiotów zagranicznych,
  • tworzenia modeli grup kapitałowych oraz praktycznego wdrażania zaproponowanych struktur,
  • bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw,
  • przygotowywania umów akcjonariuszy, umów joint-venture.

Nasze doświadczenie obejmuje opracowanie, wdrożenie, negocjowanie optymalnych dla klientów struktur transakcji związanych ze zmianami właścicielskimi (transfery akcji lub udziałów, przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub poszczególnych składników majątkowych, wniesienie aportem przedsiębiorstwa). Doradzamy także przy wyborze finansowania przedsięwzięć biznesowych.