Dokumentacja RODO

Doradzamy w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji RODO:

 • sporządzamy i aktualizujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym m.in.:
  • politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniającej wytyczne RODO,
  • instrukcję zarządzania systemami IT,
  • politykę realizacji wniosków osób, których dane dotyczą,
  • przy współpracy z Państwa zespołem – analizę ryzyka,
  • pozostałą dokumentację wdrożeniową, której zakres zależny jest od wyników audytu (np. polityka zgłaszania naruszeń, klauzule zgody, wzory upoważnień, rejestr czynności przetwarzania).
 • przedstawiamy rozwiązania umożliwiające bezpieczne i zgodne z prawem przekazywanie danych osobowych za granicę (w tym do państw trzecich, które nie zapewniają należytego poziomu ochrony danych), także w zakresie wdrożenia Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz Standardowych Klauzul Umownych,
 • negocjujemy, przygotowujemy oraz opiniujemy umowy i klauzule umowne związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowujemy oceny skutków dla ochrony danych w ramach specyficznych procesów przetwarzania danych (tzw. DPIA),
 • opracowujemy polityki prywatności dla użytkowników usług internetowych, jak również zawiadomienia, informacje i projekty zgód oraz oświadczeń dot. przetwarzania danych.