Doradztwo prawne

  • Doradzamy w prawnych aspektach organizacyjnych, w tym w tworzeniu wszelkich przepisów i regulaminów wewnętrznych, jak również podczas transakcji przekształcenia, łączenia, podziałów i likwidacji spółek.
  • Pomagamy w sytuacjach kryzysowych, w tym opracowujemy strategię ewentualnego wyjścia wspólnika z firmy, w szczególności współzałożyciela firmy.
  • Doradzamy w kwestiach majątkowych w małżeństwie (umowy przedmałżeńskie, ugody z małżonkami i dziećmi, podział majątku małżonków, zniesienie współwłasności, ochronę aktywów prywatnych na przyszłość), jak również w kwestiach dziedziczenia.
  • Wspieramy klientów w rozwiązywaniu sporów w firmach rodzinnych, zarówno dotyczących sukcesji, współpracy wspólników, inwestorów, jak i kontrahentów.
  • Podejmujemy wszelkie działania związane z ochroną wizerunku, ochroną przed naruszeniem dóbr osobistych oraz przed zniesławieniem.
  • Doradzamy w bieżącym funkcjonowaniu i zasilaniu fundacji dobroczynnych oraz innych działaniach pro publico bono.