Rozliczenia – kadry i płace

Andersen w Polsce zapewnia pełen zakres usług kadrowych i rozliczenia płac. Oferujemy również dedykowane usługi płacowe dla kadry zarządzającej.

Nasze wsparcie obejmuje:

  • Pełen zakres usług kadrowych i rozliczenia płac, w tym dedykowane usługi płacowe dla kadry zarządzającej.
  • Miesięczna kalkulacja wynagrodzeń pracowników i osób na umowach cywilnoprawnych.
  • Kalkulacja zaliczek PIT i składek ZUS w imieniu pracodawcy oraz sporządzanie deklaracji.
  • Przygotowywanie rocznych deklaracji (PIT-11,PIT-4R,PIT-8AR).
  • Przygotowywanie i przechowywanie akt pracowniczych (w tym e-teczki).
  • Wystawianie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników.
  • Przygotowywanie świadectw pracy dla pracowników.