Przeglądy podatkowe, w tym due diligence

Przegląd podatkowy to badanie prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych. Przedmiotem badania mogą być objęte wszystkie podatki lub wybrane obszary. Przeprowadzenie przeglądu wiąże się z kilkudniową wizytą doradców w celu zbadania dokumentacji źródłowej oraz procedur podatkowych stosowanych przez podatnika.

Efektem audytu jest raport opisujący przeprowadzone czynności, zidentyfikowane nieprawidłowości oraz rekomendacje.  Skuteczna realizacja zawartych w raporcie końcowym rekomendacji pozwala podatnikowi na samodzielne skorygowanie nieprawidłowości oraz uniknięcie sankcji skarbowych i podatkowych.

Due diligence to badanie polegające na ocenie aktualnej sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa, którego efektem jest wskazanie ryzyk związanych z planowaną transakcją, jak również rekomendacji co do przebiegu procesu inwestycyjnego.