Michał Wilk

Partner

Doradca podatkowy. Jest ekspertem w zakresie cen transferowych (Szef Zespołu TP w Katowicach), zarządzania ryzykiem podatkowym oraz planowania bezpiecznych podatkowo form realizacji projektów inwestycyjnych.

  • projektuje i wdraża politykę cen transferowych, wraz z zespołem przygotowuje dokumentacje podatkowe dla klientów, analizy porównawcze (benchmarks), a także wspiera klientów przy kontrolach cen transferowych,
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych audytów podatkowych mających na celu weryfikację rozliczeń i procedur podatkowych, a także w przed inwestycyjnych badaniach due dilligence z elementami analiz finansowych,
  • kompleksowo doradza przy procesach fuzji i przejęć oraz rozliczeń księgowych tych transakcji,
  • doradza największym w Polsce deweloperom w obszarze rozliczeń podatkowych przy realizacji dużych kompleksów handlowych i biurowych,
  • realizował kompleksowe projekty w zakresie podatku od nieruchomości, w tym identyfikacji ryzyk podatkowych,
  • prowadził liczne projekty w zakresie rozliczania uzyskanej pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych,
  • autor publikacji z zakresu podatków pośrednich i bezpośrednich w fachowej prasie podatkowej,
  • prowadzi warsztaty i szkolenia podatkowe m.in. z zakresu cen transferowych oraz prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.