VAT

Nasi eksperci oferują kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatku VAT. Klientom Andersen oferujemy wsparcie zarówno w bieżącej działalności, w tym doradztwo transakcyjne, jak również konsultacje zmierzające do optymalizacji rozliczeń podatkowych lub ograniczania ryzyk. Nasze usługi w zakresie podatku VAT obejmują w szczególności:

  • bieżące doradztwo przy rozliczaniu podatku VAT, w tym pomoc w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych,
  • bieżące wsparcie przy rozliczaniu VAT od transakcji międzynarodowych, w tym importu i eksportu,
  • optymalizację rozliczeń podatku VAT,
  • ocenę planowanych transakcji krajowych i międzynarodowych pod kątem ich skutków oraz ryzyk podatkowych oraz możliwych optymalizacji podatkowych,
  • opracowywanie struktur lub kształtu transakcji krajowych i międzynarodowych w sposób minimalizujący ryzyka podatkowe,
  • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyk podatkowych oraz usprawnienie procedur dokonywania rozliczeń,
  • rejestrację podmiotów zagranicznych na potrzeby polskiego podatku VAT,
  • przedstawicielstwo podatkowe,
  • procedury weryfikacji kontrahenta z uwzględnieniem należytej staranności w celu minimalizacji ryzyka udziału w tzw. przestępstwach karuzelowych.