Projektowanie i wdrażanie systemów compliance

Słowo compliance nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim, dotyka ono kwestii etycznych oraz przestrzegania przepisów prawa. W kontekście organizacji przedsiębiorstwa oznacza działania podejmowane w celu zapewnienia zgodności z normami prawnymi, wymogami branżowymi, regulacjami wewnętrznymi czy zasadami etyki.

Pomagamy klientom tworzyć efektywne systemy compliance, w tym  procedury i polityki zarządzania ryzykiem nadużyć i korupcji, dostosowane do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz do wymogów regulacyjnych w jego branży.

Projektowanie systemu compliance rozpoczynamy od stworzenia mapy ryzyka dla działalności klienta, uwzględniając jego otoczenie biznesowe, branżę, w której działa i kulturę organizacyjną. Opracowanie mapy ryzyka pozwala na zidentyfikowanie obszarów szczególnie narażonych na występowanie nieprawidłowości. Mapa ryzyka w dużej mierze wyznacza zakres i rodzaj procedur, które powinny obowiązywać w spółce.

Bieżąca praktyka Zespołu ds. Compliance Andersen obejmuje m.in.

  • zidentyfikowanie obszarów szczególnie narażonych na występowanie nieprawidłowości,
  • wyznaczenie zakresu i rodzaju procedur, które powinny obowiązywać w spółce, takich jak kodeks norm etycznych, kodeks antykorupcyjny, procedura przyjmowania i oferowania prezentów czy zgłaszania konfliktów interesów lub procedura weryfikacji kontrahentów,
  • aktualizację i uzupełnienie procedur wewnętrznych.