Prawo karne gospodarcze

Andersen oferuje pomoc prawną doświadczonych adwokatów w sprawach karnych, w szczególności w karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Adwokaci reprezentują klientów na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, w zakresie wszystkich przestępstw, a w szczególności: korupcji, prania brudnych pieniędzy, oszustw, niezaspokajania roszczeń wierzycieli, nielegalnego wyprowadzania aktywów z podmiotów gospodarczych, fikcyjnych transakcji i upadłości.

Doradzamy w sprawach związanych z prowadzeniem kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie (m.in. sprawy o nadużycia, postępowania związane z sytuacjami kryzysowymi, kontrolami zewnętrznymi, odpowiedzialnością za produkt, wypadkami przy pracy). Prowadzimy sprawy karne wynikające z przepisów pozakodeksowych (ochrona środowiska, prawo handlowe) oraz w sprawach odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych.

Doradzamy również w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, tj.:

  • przestępstw przeciwko wierzycielom,
  • spraw związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń,
  • spraw związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
  • przestępstw nadużycia zaufania,
  • przestępstw przekupstwa menedżerskiego,
  • nielegalnego wyprowadzania aktywów z podmiotów gospodarczych,
  • kreatywnej księgowości,
  • pozornych transakcji,
  • transakcji z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji.