Usługi księgowe (Bookkeeping)

  • przygotowanie planu kont i pomocniczych schematów księgowań,
  • ustawienie danych w systemie finansowo księgowym,
  • księgowanie dokumentów,
  • przygotowanie raportów dla potrzeb zarządczych,
  • przygotowanie sprawozdań do NBP (Narodowy Bank Polski) and GUS (Główny Urząd Statystyczny),
  • przygotowanie deklaracji podatkowych (VAT, JPK_VAT, PCC) oraz kalkulacja miesięcznych zaliczek CIT
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz wsparcie przygotowaniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki,
  • przygotowanie rocznej deklaracji CIT-8,
  • Kontroling i doradztwo finansowe,
  • Doradztwo księgowe.