Prawo własności intelektualnej i nowe technologie

Andersen świadczy kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Znaki towarowe, patenty, licencje, strategie handlowe, know-how, stanowią ważny element budowania wartości przedsiębiorstw naszych klientów. Nasi eksperci zapewniają właściwą ochronę praw własności intelektualnej oraz aktywnie uczestniczą w transakcjach, których przedmiotem jest ich przeniesienie (także w przypadkach fuzji i przejęć).

Nasze bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii obejmuje:

  • doradztwo przy rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, wzorów użytkowych, itp.,
  • przygotowanie i negocjacje umów dotyczących praw autorskich oraz praw własności przemysłowej (m.in. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, transferu praw własności przemysłowej oraz know-how, umowy licencyjne, umowy wdrożeniowe),
  • doradztwo w zakresie zapewnienia najefektywniejszej ochrony praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przed ich naruszaniem,
  • reprezentacja klientów w sporach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, także naruszeniem tych praw w Internecie),
  • doradztwo w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych,
  • pomoc w opracowaniu najefektywniejszych rozwiązań mających na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych, jak również zapewniających cyberbezpieczeństwo,
  • doradztwo w kwestiach prawnych dotyczących oprogramowania komputerowego, wdrożeń systemów informatycznych, a także przetwarzania danych w systemach informatycznych (Big Data, cloud computing),
  • wsparcie przy wyborze najodpowiedniejszych form ochrony innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz odkryć naukowych,
  • doradztwo w zakresie e-commerce, w tym m.in. przygotowania regulaminów sklepów internetowych, polityki prywatności, polityki cookies.