Spory podatkowe i celne

Kontrole podatkowe i skarbowe są nieodzownym elementem życia przedsiębiorcy. Doradcy podatkowi Andersen wspierają klientów w kontaktach i sporach z organami podatkowymi i skarbowymi począwszy od etapu kontroli do postępowania przed sądami administracyjnymi. Nasze usługi obejmują:

  • pomoc w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, w tym kontakty z kontrolującymi oraz przygotowywanie pism i wyjaśnień,
  • przygotowanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących interpretacji prawa podatkowego,
  • reprezentowanie podatników w trakcie przesłuchań – w charakterze strony lub świadka, a także przesłuchań pracowników lub kontrahentów,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed dyrektorami Izb Skarbowych i Celnych zmierzającymi do uchylenia lub zmiany decyzji wydanej w I instancji,
  • doradztwo podatkowe w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych, w szczególności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania, a także przygotowywanie odpowiednich wniosków i prowadzenie postępowań w tym zakresie,
  • pomoc w opracowaniu wewnętrznych procedur na wypadek postępowania lub kontroli podatkowej,
  • przygotowanie wniosków o uzyskanie lub zmianę pisemnych interpretacji przepisów prawa.