Doradztwo dla pracodawców

Świadczymy usługi w zakresie podatkowych konsekwencji zatrudniania pracowników, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz w sprawach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców. Pomagamy klientom w tworzeniu i rozwijaniu systemów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz systemów premiowych i prowizyjnych. Nasze usługi obejmują:

  • doradztwo przy tworzeniu struktur wynagradzania pracowników (w tym menedżerów i członków rad nadzorczych) oraz cudzoziemców pracujących w Polsce,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz organami podatkowymi (urzędy i izby skarbowe, Ministerstwo Finansów),
  • przygotowywanie wniosków do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo w zakresie procedur imigracyjnych – legalizacji pobytu i zatrudnienia,
  • doradztwo w zakresie transferów międzynarodowych w kontekście prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • koordynowanie rozliczeń podatkowych w kraju oddelegowującym i w kraju oddelegowania,
  • przygotowywanie długoterminowych planów motywacyjnych dla pracowników,
  • konsultacje w zakresie świadczeń rzeczowych lub socjalnych,
  • szkolenia i warsztaty z zakresu prawa podatkowego i prawa pracy.