Doradztwo prawne dla Działów HR

Częste zmiany prawa wpływają nie tylko na lokalny rynek pracy, ale także na prawa i obowiązki pracodawcy. Znamy i rozumiemy potrzeby naszych klientów. Doradzamy międzynarodowym koncernom i polskim spółkom, inwestorom z polskich stref inwestycji oraz przedsiębiorcom indywidualnym w pełnym zakresie zagadnień związanych z zatrudnieniem.

Nasze wsparcie obejmuje:

  • Wsparcie w procesach zatrudniania pracowników (przygotowywanie umów o pracę, kontraktów managerskich, umów B2B, umów o zakazie konkurencji, zachowaniu poufności, opiniowanie umów z agencjami pracy tymczasowej, doradztwo przy rekrutacji).
  • Przygotowanie i negocjowanie układów zbiorowych pracy i innych porozumień pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, wsparcie pracodawców w sporach zbiorowych.
  • Przygotowywanie regulacji wewnątrzzakładowych (regulaminów pracy, wynagradzania, zasad etyki, rozliczania czasu pracy, korzystania z mienia pracodawcy, regulaminów pracy zdalnej itp.).
  • Pomoc w procesach restrukturyzacyjnych i przejściu pracowników pomiędzy zakładami pracy.
  • Doradztwo w procesach zwolnień indywidualnych i grupowych.
  • Wewnętrzne dochodzenia w sprawie przestępstw popełnionych przez pracowników.
  • Przeglądy dokumentacji pracowniczej (umowy, regulaminy, zasady etyki, rozliczanie czasu pracy, obowiązki pracodawcy związane z BHP).
  • Reprezentowanie pracodawców w trakcie kontroli i przed sądami pracy, Państwową Inspekcją Pracy, urzędami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • Mediacje i negocjacje pozasądowe.
  • Szkolenia dla pracowników.