Wsparcie podczas kontroli

Zapewniamy pełne wsparcie swoim klientom w sytuacjach kryzysowych. Szkolimy naszych klientów jak zachować się w czasie kontroli, w jaki sposób udostępniać i przekazywać dokumenty kontrolującym, przygotujemy procedury wewnętrzne dla pracowników, w jaki sposób powinni zachować się w czasie kontroli. Do naszych usług należy między innymi:

  • opracowanie zasad zachowania podczas niespodziewanych kontroli (ang. dawn raids) oraz przeszukania pomieszczeń podczas kontroli,
  • wsparcie w trakcie niespodziewanych kontroli, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu należytego zachowania się w czasie kontroli, udostępniania i przekazywania dokumentów kontrolującym,
  • przygotowanie procedury wewnętrznej dla pracowników regulującej zachowania podczas kontroli.