CIT – podatek od osób prawnych

W ramach doradztwa dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oferujemy bieżące wsparcie w zakresie podatkowych konsekwencji prowadzonej działalności. Klientom proponujemy konkretne rozwiązania, które są nastawione na bezpieczeństwo i efektywność podatkową. Oferowane usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie ustalenia przedmiotu opodatkowania, stawki podatku oraz podstawy opodatkowania,
 • analizę podatkową umów pod kątem konsekwencji podatkowych oraz opracowywanie projektów umów,
 • doradztwo odnośnie do podatkowego traktowania kosztów uzyskania przychodów i momentu ich uwzględnienia w rachunku podatkowym firmy,
 • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyk, jak również wskazanie możliwości usprawnienia procedur i rozliczeń CIT,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz podatku u źródła,
 • pomoc w planowaniu transakcji fuzji, przejęć, restrukturyzacji oraz likwidacji przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie działań promocyjno-marketingowych oraz programów lojalnościowych,
 • planowanie podatkowe ukierunkowane na minimalizację obciążeń fiskalnych związanych z prowadzoną działalnością (również struktury międzynarodowe),
 • analizę „cash-flows” w rozliczeniach z zakresu podatku CIT,
 • doradztwo w zakresie amortyzacji podatkowej,
 • pomoc podczas prowadzonej kontroli podatkowej lub skarbowej, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.