Pełnienie funkcji IOD

Eksperci Andersen pełnią funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) i kompleksowo wspierają i nadzorują procesy przetwarzania danych osobowych w spółkach.

Naszym klientom oferujemy następujące usługi:

 • monitorowanie zgodności z RODO:
  • informowanie Administratora i podmiotu przetwarzającego o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, jak również o planowanych zmianach w przepisach,
  • monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym konsultacje w zakresie podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania itp.,
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
 • udzielanie zaleceń dotyczących DPIA (ocena skutków dla ochrony danych),
 • współpracę z organem nadzorczym:
  • współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO,
 • konsultacje z PUODO:
  • uczestniczenie w kontrolach, postępowaniach lub czynnościach związanych z wystąpieniem incydentu (naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych), przygotowanie analizy ryzyka,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego:
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem ich praw,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych,
 • bieżące wsparcie w kwestii ochrony danych osobowych, w tym audyty wewnętrzne przestrzegania przepisów RODO
 • szkolenia.