Prawo celne

Nasi eksperci podatkowi oferują kompleksowe usługi doradcze w zakresie obciążeń celnych oraz procedur celnych. Klientom Andersen oferujemy wsparcie zarówno w bieżącej działalności, jak również konsultacje zmierzające do optymalizacji rozliczeń celnych lub ograniczania ryzyk. Nasze usługi w zakresie cła obejmują w szczególności:

 • doradztwo dla podmiotów zagranicznych dokonujących importu oraz eksportu,
 • bieżące doradztwo przy wdrażaniu procedur celnych (procedura składu celnego, uszlachetniania czynnego i biernego, dopuszczenia do swobodnego obrotu), w tym przy procedurach uproszczonych,
 • wsparcie przy uzyskaniu statusu AEO,
 • bieżące doradztwo przy dokonywaniu zgłoszeń celnych, w tym przy ustalaniu wartości celnej oraz rozliczaniu cła,
 • pomoc w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych w zakresie cła oraz przed sądami administracyjnymi w tym zakresie,
 • pomoc dotyczącą zakładania i funkcjonowania składu celnego,
 • doradztwo w zakresie planowania struktur mających na celu minimalizację obciążeń administracyjnych związanych z międzynarodowym obrotem towarami,
 • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyk w zakresie cła oraz usprawnienie procedur dokonywania rozliczeń,
 • planowanie i analiza transakcji międzynarodowych pod kątem obciążeń z tytułu cła,
 • rejestrację przedsiębiorców na potrzeby przeprowadzania procedur celnych, w tym rejestrację w systemach informatycznych Służby Celnej,
 • pomoc w klasyfikacji towarowej (klasyfikacja towarów na potrzeby procedur celnych, wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej),
 • doradztwo w zakresie reguł pochodzenia towarów (w tym wnioski o wydanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towarów)
 • doradztwo w zakresie współpracy z agencjami celnymi oraz przedstawicielami celnymi.