Wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie i doradztwo podczas wewnętrznych postępowań wyjaśniających, których zasadniczym celem jest wykrycie naruszeń przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji, co umożliwi podjęcie szybkiej reakcji w celu minimalizowania naruszeń.

Zapewniamy naszym klientom pełną pomoc w postępowaniach wewnętrznych służących wyjaśnieniu nieprawidłowości, które mogą nieść za sobą ryzyka prawne i reputacyjne dla spółki, grupy kapitałowej oraz dla zarządu. Ustalenia poczynione przez adwokatów i radców prawnych z Andersen w toku postępowań wyjaśniających korzystają z ochrony tajemnicy zawodowej.