Mariusz Aleksandrowicz

Partner

Od ponad 30 lat zajmuje się zagadnieniami podatkowymi i regulacyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, finansowania projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Wyróżniony na liście Hall of Fame przez międzynarodowy ranking The Legal 500 jako wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego.

  • przygotowywał projekty rozmaitych aktów normatywnych na zlecenie Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego;
  • doradzał w największych i najbardziej prestiżowych transakcjach na rynku międzynarodowym;
  • jest współautorem wielu książek o tematyce podatkowej, m.in.: „Model Konwencji OECD. Komentarz pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego” (Wiedza i Praktyka, 2010), „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz” (Wolters Kluwer, 2014).