Jarosław Kołkowski

Partner

Jarosław jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Skończył również podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych oraz prawie spółek ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania spółek publicznych.

Doradzał w wielu głośnych sporach, które miały miejsce w Polsce w ciągu ostatniej dekady. Wiele z nich ustanowiło istotne z punktu widzenia polskiej praktyki prawnej precedensy.

Z sukcesem reprezentował czołową firmę energetyczną przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniach dotyczących najwyższej jednorazowej administracyjnej kary pieniężnej jaka kiedykolwiek została nałożona na podmiot prawny w Polsce. Kara została ostatecznie odzyskana od władz państwowych. Dalsze postępowanie w sprawie odsetek ustawowych jest w toku.

Reprezentował także międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego w kilkunastu różnych sprawach sądowych w sporze o udziały w wiodącym polskim operatorze telekomunikacyjnym, w tym w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Jarosław posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowania spółek giełdowych oraz doradzania w postępowaniach administracyjnych przed KNF.

Otrzymał rekomendacje jako wiodący praktyk w zakresie Dispute Resolution przez Chambers & Partners, The Legal 500 oraz PLC Which Lawyer.